Chia sẻ dễ dàng thư mục trên OS X cho máy tính chạy Windows

(PCWorldVN) Không cần đến dịch vụ Dropbox, bạn vẫn có thể dễ dàng chia sẻ một trong các thư mục của mình từ máy Mac sang hệ thống chạy Windows.

Để bắt đầu, bạn cần mở Sharing trong System Preferences.

Sau đó, nhấn chọn mục File Sharing.

Nhấp vào dấu "+" bên dưới cột Shared Folders.

Chọn thư mục mà bạn muốn chia sẻ. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng thư mục Share Me.

Nhấp vào nút Options. Để có thể xem các tập tin từ máy tính Windows, bạn cần bấm vào tùy chọn Share files and folder using SMB.

Bạn cũng phải chọn những tài khoản người dùng có thể truy cập các tập tin mà mình chia sẻ.

Từ bây giờ, bạn đã có thể truy cập các tập tin trên máy Mac của mình từ máy tính Windows.
 

Nguồn: HowToGeek

Từ khóa: Mac OS X, mẹo sử dụng Windows, thủ thuật Windows