Xóa lịch sử tìm kiếm trong Facebook

(PCWorldVN) Bạn có thể áp dụng các bước sau đây để xóa hoàn toàn mọi thứ đã tìm kiếm trong tài khoản Facebook của mình, giúp mang lại sự riêng tư đặc biệt khi sử dụng máy tính công cộng.

Khi thực hiện bất kỳ tìm kiếm nào trong Facebook, trang mạng xã hội này đều tự động lưu lại các thông tin truy vấn nhằm tối ưu cho quá trình tìm kiếm sau đó.

Mặc định, chỉ có chủ tài khoản mới có thể xem được thông tin đã tìm kiếm này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, phần lịch sử tìm kiếm này có thể bị người khác nhìn thấy và hầu như không ai trong chúng ta muốn điều đó xảy ra.

Do đó, bạn có thể áp dụng các bước sau đây để xóa hoàn toàn mọi thứ đã tìm kiếm trong tài khoản Facebook của mình.

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng Settings ở góc trên bên phải màn hình trang chủ Facebook của bạn. Sau đó, nhấn vào tùy chọn “Activity Log” trong thanh trình đơn xổ xuống.

Bước 2: Trong bảng "Activity Log" bên trái vừa mở ra, bạn sẽ thấy tùy chọn More. Hãy nhấn vào đó và kéo xuống phía dưới để tìm và nhấn vào tùy chọn Search.

Bước 3: Tiếp theo, bạn sẽ thấy lịch sử tất cả tìm kiếm mà mình đã thực hiện từ trước đến nay. Bạn có thể chỉ xóa vài mục cần thiết trong danh sách này bằng cách sử dụng tùy chọn Delete ở bên phải của mỗi mục tìm kiếm. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xóa tất cả mọi thứ trong danh sách lịch sử tìm kiếm này bằng một nút nhấn duy nhất “Clear Searches” ở phía trên.

Từ khóa: cookie, Facebook, history, Huy Thắng, lịch sử tìm kiếm, Safari, supercookie, theo dõi người dùng, xóa lịch sử tìm kiếm

Bài liên quan