Thanh niên phải đi đầu trong nhiệm vụ đổi mới sáng tạo KHCN

Đó là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng về việc phát huy tính xung kích và dẫn dắt của Đoàn Sở trong thời kỳ mới.

Đoàn Sở KHCN TP.HCM ngày 21/4/2017 tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Sở nhiệm kỳ IX (2017-2022) nhằm báo cáo việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Sở lần thứ VIII và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2012.

Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Sở KHCN TP.HCM có 8 chi đoàn trực thuộc với 138 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Sở đạt danh hiệu Xuất sắc suốt 5 năm liền với nhiều thành tích như 57 Công trình thanh niên, 112 lượt đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 25 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, 5 lượt đoàn viên được tuyên dương “Thanh niên làm theo lời Bác” cụm miền đông Nam Bộ và 7 lượt đoàn viên được tuyên dương cán bộ công chức trẻ giỏi thân thiện.

Bên cạnh đó, Đoàn Sở còn thực hiện tốt việc tham gia đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tham gia thực hiện 7 chương trình đột phá của Thành phố, 6 chương trình trọng tâm của Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố và các chương trình hành động của Đảng ủy Sở KHCN TP.HCM.

Trong nhiệm kỳ mới 2017-2022, Đoàn Sở quyết tâm thực hiện Khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Sở KHCN TP.HCM giỏi chuyên môn vững nghiệp vụ, đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu vì thành phố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”.

Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng tặng hoa cho Ban chấp hành Đoàn Sở nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng yêu cầu Đoàn Sở cần xác định bối cảnh mới trong nhiệm kỳ 2017-2022 khi thiết kế chương trình hành động theo yêu cầu phát triển của xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, làm sao để thể hiện vai trò dẫn dắt của Đoàn và phát huy tính xung kích, đi đầu của thanh niên trong nhiệm vụ đổi mới sáng tạo KHCN.

Ông Dũng cũng nhắc nhở Đoàn Sở phải lưu ý những thay đổi ở thế hệ trẻ hiện nay như học thức cao, có trình độ sáng tạo và đam mê công nghệ để có hoạt động phù hợp trong công tác thu hút thanh niên tham gia phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Thành phố. “Nếu hoạt động Đoàn không thay đổi thì sẽ không lôi kéo được thanh niên”, ông Dũng khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Dũng còn yêu cầu Đoàn Sở thực hiện việc đánh giá hoạt động thật cụ thể, ví dụ như hoạt động KHCN cần đáp ứng yêu cầu thực tiễn, việc đổi mới sáng tạo phải thúc đẩy doanh nghiệp và cộng đồng phát triển để ngày càng nâng cao vai trò của Đoàn trong chuỗi hoạt động của Sở.  

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, Hoàng Kim, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ