91% hàng hóa do Bộ KHCN quản lý đã được chuyển sang cơ chế hậu kiểm

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KHCN) phối hợp với Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm của Hoa Kỳ về tăng cường hoạt động kiểm tra và giám sát hàng hóa lưu thông trên thị trường”.

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ KHCN đã đẩy mạnh việc chuyển đổi phương thức quản lý sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm tạo ra môi trường thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp.

Sau gần 02 năm triển khai quyết liệt, đến nay Bộ KHCN đã giảm được 91% sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra. Cụ thể là 22/24 nhóm sản phẩm do Bộ KH&CN quản lý đã được chuyển sang cơ chế hậu kiểm.

Toàn cảnh hội thảo.

Việc chuyển đổi phương thức quản lý sản phẩm hàng hóa từ tiền kiểm sang hậu kiểm đã tạo ra những điều kiện thuận lợi dễ thấy, tuy nhiên vẫn có nhiều người còn đặt câu hỏi có hay không chuyện buông lỏng công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa. Việc đẩy mạnh chuyển đổi phương thức quản lý sản phẩm hàng hóa từ tiền kiểm sang hậu kiểm là một trong những chỉ đạo của Chính phủ nhằm đơn giản hóa thủ tục, hướng tới cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh đó, vai trò của công tác giám sát, kiểm tra sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường là hết sức quan trọng. Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh cho rằng, Hội thảo là cơ hội để Việt Nam học hỏi, nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu tham dự có dịp tìm hiểu về hoạt động đánh giá và quản lý rủi ro sản phẩm hàng hóa tại Mỹ. Từ đó, đánh giá thực trạng công tác giám sát, kiểm tra hàng hóa của Việt Nam cũng như đưa ra giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. 

Theo most.gov.vn

Từ khóa: truyền thông khoa học công nghệ